Flaga Polski Flaga WIelkiej Brytani Flaga Norwegii
Amfiteatr w Opolu

Amfiteatr w Opolu

Wieże i maszty
Wykonanie 6 wież radarowych i montaż wież w całym pasie granicznym nadmorskim. Wieże konstrukcji stalowej z wbudowanymi kręconymi schodami w cylindrze wieży oraz kabiną i tarasami obserwacyjnymi.
Waga konstrukcji: około 280,0 T.
Okres realizacji: 2006-2007
Wieza Wieza

Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej 6 dostrzegalni pożarowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
Waga konstrukcji: około 80,0 T.
Okres realizacji: 2004-2005
Wieza
Wieza