Flaga Polski Flaga WIelkiej Brytani Flaga Norwegii
Amfiteatr w Opolu

Amfiteatr w Opolu

Obiekty mostowe
Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu nad rzeką Łomżyczką w Łomży.
Waga konstrukcji: 41,0 T.
Okres realizacji: sierpień 2014 r. Construction steel
Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu przez rzekę Wissę w gm. Rydzewo w miejscowości Pieniążek:
Waga konstrukcji: 33,0 T.
Okres realizacji: wrzesień 2014 r. Construction steel
Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie.
Waga konstrukcji: 210 T.
Okres realizacji: 2014 r. Construction steel