Flaga Polski Flaga WIelkiej Brytani Flaga Norwegii
Amfiteatr w Opolu

Amfiteatr w Opolu

Wiadukty stalowe
Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu drogowego nad przejazdem kolejowym LCS Nasielsk – skrzyżowanie dwupoziomowe.
Waga konstrukcji: 50,0 T.
Okres realizacji: 2010 r. Steel viaduct
Steel viaduct
Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu kolejowego oraz ekranów akustycznych na budowie Przedłużenie ulicy Piastowskiej w Białymstoku.
Waga konstrukcji: 630,0 T.
Okres realizacji: 2011 - 2012 r. Steel viduct
Steel viduct
Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaduktów drogowych na Drodze Krajowej Nr 7 Elbląg – Kalsk.
Waga konstrukcji: 530,0 T.
Okres realizacji: 2009 – 2010 r. Construction steel