Flaga Polski Flaga WIelkiej Brytani Flaga Norwegii
Amfiteatr w Opolu

Amfiteatr w Opolu

Kładki dla pieszych
Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej kładki dla pieszych przy ul. Gromadzkiej w Białymstoku (Park Antoniukowski).
Waga konstrukcji: 8,0 T.
Okres realizacji: 2014 r. Steel viaduct
Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej kładki dla pieszych w Parku im. Ks. J. Poniatowskiego w Białymstoku.
Waga konstrukcji: 10,0 T.
Okres realizacji: 2014 r. Steel viduct
Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej kładek dla pieszych przy ul. Kościelnej w Białymstoku.
Waga konstrukcji: 9,0 T.
Okres realizacji: 2014 r. Construction steel
Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej kładek dla pieszych na Drodze Krajowej Nr 8.
Waga konstrukcji: 340,0 T.
Okres realizacji: 2012 r. Construction steel
Construction steel